"Vi har tyvärr ingen möjlighet att åta oss nya uppdrag för närvarande utan får hänvisa till andra redovisningsbyråer."


Vi erbjuder följande tjänster:


  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Löner
  • Deklarationer
  • Skatterådgivning
  • Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder
  • Rådgivning inom företagande såsom val av bolagsform, nyregistrering, ombildning


Vi är flexibla och beredda att ta fram en lösning som passar just era behov!

easy drag and drop web page creator


© 2016 Björksättra Redovisning