Vi erbjuder följande tjänster:


  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Löner
  • Deklarationer
  • Skatterådgivning
  • Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder
  • Rådgivning inom företagande såsom val av bolagsform, nyregistrering, ombildning


Vi är flexibla och beredda att ta fram en lösning som passar just era behov!

web design software mac


© 2016 Björksättra Redovisning